skip to Main Content


Lokale Politie  Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken

Lokale Politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken

Op 11 december 2014 binden we samen de strijd aan tegen woninginbraken.

De lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken:

  • Enkele buurtcomités zullen affiches of flyers rond inbraakpreventie verspreiden in hun buurt.
  • De vrijwillige diefstalpreventieadviseurs, hun coördinator en de gemeenschapswachten op vraag van de buurtcomités van Metsteren en Sint-Pieter beoordelen in verschillende straten de inbraakveiligheid van de woningen. Ze gebruiken een checklist om opvallende veiligheidsgebreken aan de buitenkant van een woning te controleren (is de cilinder van het slot voldoende afgeschermd, staan er ramen open, zijn er kostbare voorwerpen duidelijk zichtbaar uitgestald in de woning enzovoort). De aanwezige leden van de buurtcomités leren op deze manier ook om op ongewone en onveilige situaties te letten.
  • Vanaf 1 december posten we ook elke dag een preventietip tegen woninginbraken op onze website (www.politie-sint-truiden.be) en Facebook (Lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken).
  • Het digitale aankondigingsbord zal langs verschillende invalswegen naar onze politiezone aftellen naar 11 december 2014 (nog x aantal dagen tot 11-12-’14) om de nieuwsgierigheid van de passanten te prikkelen en het item blijvend onder de aandacht te houden.
  • De interventieploegen houden die dag extra controleacties, specifiek gericht op het afschrikken en het vatten van daders van inbraken. Uiteraard worden deze controles en gerichte acties op regelmatige tijdstippen ingericht en niet enkel op 11 december 2014.
Facebooktwitter

Laisser un commentaire